Hytter & friluftsliv

Det står mange hytter og buer i statsallmenningene i Ringebu, både gamle steinbuer og nyere i treverk. De gamle hyttene og buene ble brukt i forbindelse med gjeting eller slått, eller jakt og fiske. Flere av dem står i dag åpne for allmennheten, noen eies eller er forbeholdt gjeterlagene i forbindelse med beitebruken, og andre brukes av fjelloppsynet under arbeid i fjellet. Enkelte buer leies i perioder ut til folk som ferdes i fjellet.

Åpne buer 

Fjellstyret har flere åpne buer til bruk for alle som ferdes i fjellet. Setter du pris på tak over hodet, ved til lunk i ovnen og en sengebrisk for en sliten kropp, er vi takknemlige for et bidrag i form av et valgfritt beløp, til Vipps-nummer 97896 eller bankkonto 2100 20 15061.

Uttrekkspremie ved juletider blant bidragsytere!