Imsdalsskolen

Imsdalsskolen ligger i Imsdalen, tilgjengelig fra Friisvegen over Ringebufjellet og Rv 3 i Østerdalen. Se kart her.

I 1999 ble eierskap og alt drifts- og vedlikeholdsansvar ved den nedlagte skolen overdratt fra Ringebu kommune til fjellstyret. Bygningene og uteanlegget er satt i stand for lån og utleie til skoler, lag, foreninger, bedrifter, private og andre. Bygningsmassen består av to tømmerbygninger, lærerboligen og internatet. Her er det innlagt strøm, vann og telefon. Begge husene har kjøkken, oppholdsrom og soverom. Totalt er det 29 sengeplasser i Imsdalsskolen.

Uteanlegget har store arealer egnet for ulike former for friluftsliv og avslapping. Det finnes flere gapahuker med bålplasser, og en stor lavvo med tilhørende benker, bord og bålpanne. Et damanlegg kan benyttes til bading og padling, og fiskeelva renner rett gjennom eiendommen. God plass for telting, spill og aktiviteter. Fjellstyret har et rikt tilbud innen jakt og fiske i området.

Imsdalen består av fjellskogdaler med et svært rikt plante- og dyreliv. Det har medført at deler av Imsdalen har fått vernestatus. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.  Området har en særskilt vitenskapelig betydning fordi det er stort, godt arrondert, omfatter flere fjellskogdaler med nær intakte nedbørfelt og har store naturfaglige variasjoner.  Området er egenartet fordi det stedvis har en meget god kontinuitet i død ved og meget store forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til at betydelige arealer har urskogpreg.

Små grupper (inntil 7 personer) kan leie lærerboligen og uteområdet gjennom inatur
Større grupper kan kontakte fjellstyrekontoret for booking av hele skolen og uteområdet. 

Priser

For lag og foreninger, skoler og barnehager innen Ringebu kommune tas det ikke leie. Priser under er inkl. mva (med forbehold om prisendringer).

Skoleklasser (utenbygds)
1. natt: kr 1 500,-
2. natt: kr 700,-

Lag/ foreninger
1. natt: kr 1 600,-
2. natt: kr 800,-

Arrangerte turer (fra for eksempel turistbedrifter) og private arrangementer, både innenbygds og utenbygds

Inntil 10 stk:
1. natt: kr. 2 000,-
2. natt: kr  1 150,-

Over 10 stk:
1. natt: kr. 2 850,-
2. natt: kr. 1 500,-

 

Lærerboligen leies ut gjennom inatur for kr 950 per natt

 

Gasta Design