Rypebua

Rypebua (Sollibua) i Brettingsdalen ble restaurert og fikk nytt tak høsten 2000. Denne bua er ikke så lett å finne, men ligger på vestsida av dalen, litt inn for gjeterbua ved kvea i Brettingsdalen. Her er det enkle trebrisker og åpent ildsted.

Gunny Beate Segelstad