Statsbua

Statsbua ligger midt i Samdalen. Bua er åpen for alle. Den er svært enkelt utstyrt, med sengebrisker, noe kokekar og litt ved. Alle som bruker bua oppfordres til å ta med seg, eventuelt sanke, litt ved og fylle opp igjen vedkassa.

Gunny Beate Segelstad