Barthstua

Barthstua (1).jpg

Barthstua er et kulturminne av ei bu som ligger skjermet til i furuskog ved innkjøringen til Skjerdingen Høyfjellshotell. Forstmester Barth fikk bua oppført på Ormsetra i Imsdalen i 1872. Der ble den blant annet brukt som blinkestue og skolehus. Rundt 1890 ble den flyttet ned på Butangen i Imsdalen, deretter til sin nåværende plassering i 1965. 

Bua har i senere år vært eid av Statskog, men ble i 2013 overdratt til Ringebu fjellstyre. Fjellstyret ønsker at bua skal kunne leies av alle som ønsker et enkelt hytteopphold, og vil ellers bli benyttet av fjellstyrets ansatte under skjøtsels- og oppsynsarbeid i allmenningen.

Hytta ligger glimrende til for utøvelse av jakt, fiske, turer og annen type friluftsliv, sommer som vinter. Naturstier i Hirkjølen forsøksområde og skiløyper vinterstid. Uthus med muligheter for henging av reinsdyrslakt.

Også du kan leie Barthstua. Gå inn på inatur, og reserver bua et døgn eller flere.

Gasta Design