Statsallmenningene

I Ringebu kommune er det tre statsallmenninger på til sammen 560 000 dekar. Det er Ringebu østfjell (355 000 daa), Imsdalen (110 000 daa) og Hirkjølen (95 000 daa) statsallmenninger. Disse ligger samlet i fjellområdene øst for Gudbrandsdalslågen, og grenser mot Sør-Fron i nord, Stor-Elvdal i øst og Øyer i sør. Samlet utgjør statsallmenningene ca 45 % av kommunens totale areal og forvaltes av Ringebu fjellstyre.

Venabygdsfjellet er den nordligste delen av Ringebufjellet, og er innfallsporten til Rondane nasjonalpark. Her går fjellovergangen Rondevegen (fv 27) fra Ringebu til Østerdalen. Lenger sør ligger Friisvegen (fv 385), som starter i Ringebu sentrum og går over mot Atna. Veien er vinterstengt ved Øksendalen og Storfjellseter. Ellers er det flere fjellveier som gir god tilgjengelighet i allmenningene.

Statsallmenningene i Ringebu2.jpg