Fjellstyret

Fjellstyrenes virksomhet er hjemlet i fjelloven. Fjellovens § 3 setter rammer for fjellstyrenes virksomhet:

"Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttingen av retter og lunnende i statsallmenningen så langt ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmeninga blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og tar vare på naturvern og friluftsinteressene".

Primæroppgaver for et fjellstyre er etter dette å administrere bruksrettene de bruksrettigede imellom, ivareta de bruksrettigedes interesser i allmeningene og sørge for at statsallmeningene blir brukt på en best mulig måte for allmeningsbygdene. Forvaltningen skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern og friluftsinteressene.

Fjellstyret i Ringebu består av sju medlemmer. Fem kommer fra Ringebu, og to fra Stor-Elvdal. Sittende styre for 2015-2019:

Faste medlemmer

 • Bjørn Moastuen (leder)

 • Per Kristian Fossmo (nestleder)

 • Kristin Bårdsløkken

 • Turi Elise Kaus

 • Inge Asphoug

 • Ingvald Landet

 • Hans Håkon Westlund

Personlige varamedlemmer

 • Tom Gaustad

 • Stein Frode Ånsløkken

 • Linn Hege Bakken

 • Turid Ødegård

 • Wictor Sandvold

 • Gunnar Myrvang

 • Thore Lie