ansatte

Fjelloppsynet er fjellstyrenes ansatte. Fjelloppsynet har svært variert arbeid og skal blant annet være sekretær for fjellstyret, drive saksbehandling, føre tilsyn med fjellstyrets hytter, drive praktisk tilrettelegging, informasjon, veiledning og kontrollere bruken av statsallmenningen.

De fleste fjelloppsyn er tildelt begrenset politimyndighet, og skal forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes og ivaretar både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.

Fjellstyret i Ringebu har to fast ansatte:
 

Passbilde+Erik+Hagen.jpg

Erik Hagen

daglig leder, fjelloppsyn, fjellstyresekretær

Mob: 918 55 539

Gunny Beate Segelstad, kontorsekretær Ringebu.jpg

Gunny Beate Segelstad

Kontorsekretær
Tel 973 08 940