Fiske i Ringebu

Fiske i statsallmenningene

Til sammen er det ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i statsallmenningene i Ringebu. I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor.

Stangfiske er tillatt for alle mot løsing av kort for krokfiske i statsallmenningene. Kortet gjelder krokfiske i alle vann og vassdrag i Ringebu østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger, bortsett fra særrettsvannene Hirisjøen, Muvatnet, Flåtjønnet og Bølvatnet, hvor det kan fiskes mot løsing av Ringebukortet (se under). I Lille Hirsjøen må privat fiskerettshaver kontaktes. Garn- og oterfiske er kun tillatt for innenbygdsboende, med unntak av Flaksjøen der også utenbygdsboende kan fiske med garn og oter.

Isfiske er tillatt for alle i Flaksjøen, Nordre Imssjø, Hemtjønnet og Koltjønnet mot løsing av isfiskekort på inatur.no

Stangfiske i ringebu kommune

Et altenativ til allmenningskortene er Ringebukortet, som med et par unntak (Lille Hirsjøen og Kroktjønn) gjelder stangfiske i alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune. Les mer her.

Fiskekortsalg

krokfiske i statsallmenningene

Kort for krokfiske i statsallmenningene kan kjøpes på Inatur, SMS, hos lokale kortselgere og i selvbetjeningskasser.

Kortselgere:

 • Sport 1, Ringebu

 • Cirkel K, Ringebu

 • Kiwi Fåvang

 • Friisvegen turistsenter Måsåplassen

 • Lundes turisthandel

 • Statoil Stai

 • Skjerdingen høgfjellshotell

 

Selvbetjeningskasser
Legg en utfylt gjenpart i en av fiskekortkassene og betal innen ei uke:

 • Krysset Friisvegen-Imsdalsvegen

 • Fylkesgrensa nede i Imsdalen

 • Saubuvegen

Fastående redskap i statsallmenningene

Kort for fastående redskap i statsallmenningene løses hos de samme lokale utsalgsstedene som nevnt over.

Priser

Kort for krokfiske

 • Døgnkort: kr 70,-

 • 2-døgnskort: kr 100,-

 • 3-døgnskort: kr 140,-

 • Ukekort: kr 230,-

 • Sesongkort: kr. 380,-

Kort for faststående redskap

Sesongkort:

 • Innenbygdsboende: kr 400,-

 • Utenbygdsboende (gjelder kun Flaksjøen): kr 450,-

Dagskort:

 • Utenbygdsboende (gjelder kun Flaksjøen): kr 100,-

Kort for isfiske

 • Dagskort: kr 75,-

 • Sesongkort: kr 300,-

Gratis fiske for barn og unge
All ungdom som vil fiske i statsallmenningene i Ringebu gis gratis adgang til fiske med stang t.o.m. det året de fyller 18 år. De mellom 16 og 18 må løse frikort ved kortutsalgsstedene eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret. De under 16 år trenger iht. innlandsfiskeloven ikke løse frikort før fisket tar til.

Fjellstyret administrerer også ordningen med felles stangfiskekort i Ringebu. Med et par unntak (Lille Hirsjøen og Kroktjønn) gjelder dette kortet for stangfiske i alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune.

Fiskeregler

Se fullstendige fiskeregler for statsallmenningene i Ringebu her.

Fiskereglene er oppdatert for fiskesesongen 2018, med endringer på garnfiske på Nordre Imssjø.

Garnfiske for alle på Flaksjøen

På Flaksjøen er det mulighet for garnfiske for alle, både innenbygds- og utenbygdsboende. De som ønsker å fiske med garn her, må løse fiskekort for faststående redskap (garn) når de skal fiske med garn på Flaksjøen.
Les mer

Fiskekultivering

Det er utarbeidet en flerårig plan for fiskeutsetting i allmenningene. I de fleste vatna er det liten egenproduksjon, og det settes derfor årlig ut fisk til en verdi av 30.000 - 50.000 kr.

I områder som ligger langt fra vei setter vi ut 2-somringer på vinteren. I vann som er lett tilgjengelig setter vi ut 3-somringer med en størrelse på 200-500 gram.

Etter isløsningen i vår satte vi ut 2-3-somringer i Mykjørrtjønnet, Langrompa og Ramstjønnet på Venabygdsfjellet, Åsdalstjønna og Hemtjønnet langs Friisvegen og Saubutjønna, Damtjønnet, Buduppen og Koltjønnet i søre delen av fjellet.

Båtutleie

Fjellstyret har 9 robåter til utleie. Disse kan leies for kr 100,- pr. døgn, inkl. tilbud om lån av flytevester. 

Båtene leies ut på følgende steder:  

 • Lundes Turisthandel, Venabygdsfjellet:

  • Flaksjøen, to glassfiberbåter

 • Lauritz Dalbakk, Fåvang:

  • Nedre Samtjønnet - trebåt

 • G-sport, Ringebu:

  • Nordre Imssjøen - glassfiberbåt

  • Søre Imssjøen - glassfiberbåt

  • Indre Åsdalsjønn - glassfiberbåt

  • Framre Åsdalstjønn - trebåt

  • Nordre Breitjønn - glassfiberbåt

  • Søre Breitjønn - glassfiberbåt

Vi oppfordrer alle til å behandle båtene med skånsomhet. Trebåter må ligge i vannet for ikke å tørke ut, og glassfiberbåter må dras inn i etablerte støer, slik at disse ikke ligger og slår mot steiner i vannkanten. Ta kontakt med fjelloppsynet eller fjellstyrekontoret ved spørsmål eller mangler.

Kjøp fiskekort på iNatur

Ringebukortet - Stangfiske i Ringebu 

Fjellstyret administrerer også ordningen med felles stangfiskekort i Ringebu. Med et par unntak (Lille Hirsjøen og Kroktjønn) gjelder dette kortet for stangfiske i alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune.

Internett: Inatur
Mobil: SMS
Kortselgere:

 • Sport 1 Ringebu

 • Circle K Ringebu

 • Elstad camping

 • Kiwi Fåvang

 • Kvitfjell Booking

 • Lundes turisthandel

 • Venabu fjellhotell

 • Friisvegen turistsenter Måsåplassen

 • Skjerdingen høgfjellshotell

Kjøp Ringebu-kortet på iNatur