Småviltjakt

Jaktfelt

Allmenningene i Ringebu er delt inn i tre jaktfelt etter grenser som går tvers over fjellet, slik at de eksisterende veger danner naturlige utgangspunkt for hvert enkelt felt. Feltene er avmerket på «Turkart for Ringebu» som kan bestilles hos fjellstyrekontoret eller kjøpes hos jaktkortselgerne eller bokhandel og turistbedrifter i kommunen. Jaktfeltinndelingen gjelder for utenbygds jegere, og bare ut oktober.

Felt I (Venabygdsfjellet)
Areal ca. 130 000 da. i Ringebu Østfjell på begge sider av Rv. 27 over Venabygdsfjellet. OBS: F.o.m. 2016 er det opprettet et refugieområde for lirype sørøst i feltet. Se kart under. Det betyr at det ikke åpnes for rypejakt i dette området. Området er imidlertid åpent for trening i perioden 15.-24. september mot kjøp av dagskort på inatur.

Felt II (Friisvegen)
Areal ca. 230 000 da. i Ringebu Østfjell, Imsdalen og Hirkjølen på begge sider av Friisvegen. OBS: F.o.m. 2016 er det opprettet et refugieområde for lirype nordvest i feltet. Se kart under. Det betyr at det ikke åpnes for rypejakt i dette området. Området er imidlertid åpent for trening i perioden 15.-24. september mot kjøp av dagskort på inatur.

Felt III (Breijordene)
Areal ca. 200 000 da. i Ringebu Østfjell og Imsdalen. Veger inn fra Imsdalen, Goppollen og fra Brekkom til Saubua på Breijordet.

Jakttider

Småviltjakta er delt inn i tre perioder med begrenset antall kort for utenbygdsboende. For jakt i de to første periodene med begrenset antall jegere, sendes søknad innen 1. april for jakt både med og uten hund.

  • 1. periode (15.09. - 19.09.): Begrenset antall jegere både med og uten hund mot søknad innen 1. april.

  • 2. periode (20.09. - 24.09.): Begrenset antall jegere både med og uten hund mot søknad innen 1. april.

  • 3. periode (06.10. - 23.12.): Avgjøres med bakgrunn i bestandssituasjon det enkelte år. Eventuell begrensning avgjøres så snart som mulig etter 24. september.

Harejakt m/hund i 1., 2. og 3 periode tilbys gjennom salg via inatur eller ved kontakt med fjellstyrekontoret.
Innenbygds jegere kan i perioden 25.09.-05.10. jakte i helga, men da kun i snaufjellet.

Søknadsfrist

Utenbygdsboende som ønsker å jakte med eller uten hund i periodene 15.-19. eller 20.-24. september må søke innen 1. april.

Søknad om småviltjakt for utenbygdsboende 2019

Småviltjakta har to perioder med begrenset kortsalg for utenbygdsboende.
Jakt i periodene 15.-19.9 og 20.-24.9. (både med og uten hund) tildeles etter søknad innen 1. april det enkelte år. 

Jaktkorttyper og priser

I de to første periodene selges det kun 5-dagers kort etter søknad og trekning for utenbygdsboende. I perioden fra 6. oktober til 23. desember er det delvis fritt kortsalg via inatur, men følg med på våre hjemmesider for begrensninger. Kort til denne perioden legges ut på inatur.no etter taksering og rapporter fra septemberjakta er gjennomgått.  

For innenbygds er det fritt kortsalg fra 15. september (uttak av vilt kan begrenses ved kvoter).

De oppførte prisene er gjeldedne fra 2018.

Priser innenbygdsboende, småviltjakt - Fritt kortsalg (15.9-23.12)

 

PRISER UTENBYGDSBOENDE, småviltjakt - Begrenset periode (15.-19.09 og 20. - 24.9.

 

PRISER UTENBYGDSBOENDE, småviltjakt - Kortsalg (06.10 - 23.12):

 

PRISER UTENBYGDSBOENDE, harejakt med hund

Det innføres fra høsten 2014 en prøveordning på harejakt med hund for utenbygdsboende. Dette er et kort som gjelder hare og andre småviltarter, men ikke rype.

Kortsalg i perioden 15.09-19.09 eller 20.09-24.09: kr.1 000,-

Sesongkort: kr.1 200,-

PRISER TRENINGSKORT FOR FUGLEHUND PÅ BREIJORDET

Dagskort: 80,-per dag per hund
Sesongkort: 300,-

Ved jaktprøver benyttes samme pris per hund per dag som for treningskortet.

TRENINGSKORT I STATSALLMENNINGENE ved evt. fredning av rype

Dagskort: kr. 100,-
Sesongkort: kr. 400,-

Jaktbart vilt

Følgende arter kan normalt felles under småviltjakta:

Lirype - orrfugl - stokkand - krikkand - brunnakke - kvinand - laksand - siland - enkeltbekkasin - rugde - ringdue -storskarv- ravn (korp) - kråke - skjære - hare - rødrev - mink - røyskatt - mår - mårhund.

Alle andre arter er fredet. Merk at fjellrypa har vært freda i statsallmenningene i Ringebu siden 2010.

Send inn jaktrapport

Jakt på smårovvilt

Rev.jpg

Fjellstyret tilbyr årskort for jakt og fangst på smårovvilt i perioden 1. januar til 23. desember, innenfor de enkelte arters jakttid bestemt i Forskrift om jakt- og fangsttider. Det er tillatt å jakte på rødrev, villmink, mår, røyskatt, mårhund, korp, kråke, skjære og storskarv.

Bruk av hund er tillat i perioden 15.9.-23.12. Eventuelle feller skal merkes med navn, adresse og telefonnummer. Jegeren plikter å sette seg inn i generelle regler for jakt og fangst.

Kortet koster kr 50 og kjøpes på inatur eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.

De samme artene kan for øvrig jaktes ved løsing av vanlig småviltkort i perioden 15.9.-23.12..

Båndtvang

I Ringebu kommune er det vedtatt kommunal forskrift om båndtvang for hund.

Det innebærer at eier eller innehaver av hund skal holde hunden i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra og med 1. april til og med 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. I perioden mellom 20. august og 1. april er det unntak for hunder som brukes under lovlig jakt, trening eller prøving, og følges på forsvarlig måte.

Se hele forskriften her.

Innenfor Rondane nasjonalpark er det iht. verneforskriften båndtvang fra og med 1. mars.

Les mer om ditt ansvar som hundeholder her.

Treningsfelt fuglehunder

Fjellstyret har to treningsfelt for fuglehund. Det kreves sauerenhetsbevis som skal medbringes og vises til oppsyn ved kontroll.

Remdalen/Brettingsdalen
Treningsfelt på ca 60 000 da er disponibelt for trening av fuglehund mot løsing av dagskort i periodene 1.-24. september og 6.-31. oktober. Treningsfeltet avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Se detaljert kart og kjøp kort på inatur. Det skal løses ett kort per/hund/dag.
(Treningsfeltet i Remdalen for innenbygdsboende kan benyttes som tidligere f.o.m 21. august, men er stengt for trening den 23., 24. og 25. august 2019, da det arrangeres jaktprøve.).

Breijordene/Saubuvegen
Treningsfelt på ca 15 000 da er disponibelt for trening av fuglehund mot løsing av kort f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september. Området er imidlertid stengt for trening den 31. august til 1. september 2019, da det arrangeres jaktprøve. Treningsfeltet ligger innen jaktfelt III, sør på Breijordet, langs Saubuvegen inn til Saubua. Se detaljert kart og kjøp kort på inatur eller lokalt (Kvitfjelltunet, Bunnpris Fåvang og Fåvang Jakt & Våpen). Treningsfeltet er også inntegnet på turkart for Ringebu.

Hytter til leie: Saubua og Trolldalsbua

Hvordan kjøpe kort på inatur:
- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg ønsket treningsfelt og korttype her
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.

Beverjakt

Ringebu fjellstyre åpner for beverjakt 2019. Jakttida er t.o.m. 15 mai og fra 5. oktober til 23. desember. Det tilbys 6 fellingstillatelser, og disse tildeles ved trekning. En rimelig andel av kortene går til utenbygdsboende. For jakt på bever er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende. Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til å jakte bever. Pris: kr 500 per fellingstillatelse. Kortinnehaver kan også danne lag med en eller to andre jegere, mot kr 100 per jeger.

Søknaden sendes til ringebu@fjellstyrene.no med navn, adresse og e-post til jaktleder samt eventuelle lagsmedlemmer.

Jakta trekkes raskt etter at søknadsfristen er ute, så det er viktig at søknadsfristen overholdes.

Søknadsfrist 10. mars