Back to All Events

Fjellstyremøte oktober 2016

Sak 36/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 31. august 2016
Sak 37/16 Brettingsdalsbua- avtale
Sak 38/16 Beitevedtekter- revidering
Sak 39/16 Reguleringsplan for Muen rasteplass- offentlig ettersyn
Sak 40/16 Orienteringssaker
Sak 41/16 Referatsaker

 

Earlier Event: August 31
Fjellstyremøte august 2016
Later Event: November 9
Fjellstyremøte november 2016