Back to All Events

Fjellstyremøte november 2016

Sak 42/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. oktober 2016
Sak 43/16 Hirkjølen statsallmenning- feste nr 146 og 147 på Hellaksetra. Avklaring på gammelt seterareal
Sak 44/16 Bestandsplan for bever 2017-2020
Sak 45/16 Orienteringssaker
Sak 46/16 Referatsaker

 

Earlier Event: October 19
Fjellstyremøte oktober 2016
Later Event: December 7
Fjellstyremøte desember 2016