Back to All Events

Fjellstyremøte august 2016

Sak 28/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 22. juni 2016
Sak 29/16 Småviltjakt 2016
Sak 30/16 Søknad om motorferdsel i utmark- bruk av snøscooter på Imsdalsvegen mellom Storfjellseter og Søndre Imsdalsgard
Sak 31/16 Søknad om motorferdsel i utmark- bruk av motorkjøretøy til Samtjønna under elgjakta
Sak 32/16 Skilting i statsallmenningene- Generell betraktning, retningslinjer
Sak 33/16 Søknad om riving og oppføring av nytt seterhus på Goppollen, 194.1.77
Sak 34/16 Orienteringssaker
Sak 35/16 Referatsaker

 

 

Earlier Event: June 22
Fjellstyremøte juni 2016
Later Event: October 19
Fjellstyremøte oktober 2016