Back to All Events

Fjellstyremøte desember 2016

Sak 47/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 9. november 2016
Sak 48/16 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 49/16 Inngjerding av Måsåbua (194.1.20)- Ringebu Østfjell Statsallmenning
Sak 50/16 Orienteringssaker
Sak 51/16 Referatsaker

Earlier Event: November 9
Fjellstyremøte november 2016
Later Event: February 8
Fjellstyremøte februar 2017