Back to All Events

Fjellstyremøte mars 2016

Sak 08/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 3. februar 2016
Sak 09/16 Årsmelding 2015
Sak 10/16 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2015
Sak 11/16 Budsjett, arbeidsplan 2016, 2. gangs behandlling
Sak 12/16 Villreinjakt- jaktopplegg og priser
Sak 13/16 Småviltjakt- jaktopplegg og priser
Sak 14/16 Imsdalsskolen- utleiepriser
Sak 15/16 Båtutleie- prisjustering
Sak 16/16 Søknad fra Ringebu Hestavlslag om hesteslepp i Remdalen
Sak 17/16 Referatsaker

Earlier Event: February 3
Fjellstyremøte februar 2016
Later Event: April 27
Fjellstyremøte april 2016