Back to All Events

Fjellstyremøte april 2016

Sak 18/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 16. mars 2016
Sak 19/16 Internkontroll- Helse, miljø og sikkerhet
Sak 20/16 Søknad om tillatelse til merking og oppsetting av turskilt for ski- og sommerløyper i området Storfjellseter
Sak 21/16 Villreinjakt- kvoter og jaktopplegg
Sak 22/16 Referatsaker
Sak 23/16 Orienteringssaker

Earlier Event: March 16
Fjellstyremøte mars 2016
Later Event: June 22
Fjellstyremøte juni 2016