Back to All Events

Fjellstyremøte februar 2016

Sak 01/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 16. desember 2016
Sak 02/16 Budsjett, bemanning og arbeidsplan 2016
Sak 03/16 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 04/16 Søknad om tilskudd til ny klopp ved Botnmyra ved Helakskletten
Sak 05/16 Hirkjølen statsallmenning- ombygging av kraftlinjer ved Skjerdingen
Sak 06/16 Referatsaker
Sak 07/16 Orienteringssaker

Earlier Event: December 16
Fjellstyremøte desember 2015
Later Event: March 16
Fjellstyremøte mars 2016