Back to All Events

Fjellstyremøte juni 2016

Sak 24/16 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. april 2016
Sak 25/16 Ny forskrift om jakt- og fangsttider- høring
Sak 26/16 Orienteringssaker
Sak 27/16 Referatsaker

Earlier Event: April 27
Fjellstyremøte april 2016
Later Event: August 31
Fjellstyremøte august 2016