Back to All Events

Fjellstyremøte februar 2018

Sak 01/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 13. desember 2017
Sak 02/18 Villreinjakt og elgjakt- justering av priser
Sak 03/18 Budsjett og arbeidsplan 2018
Sak 04/18 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark i forbindelse med villreinprosjektet i Rondane 2018-2021
Sak 05/18 Orienteringssaker
Sak 06/18 Referatsaker

 

Earlier Event: December 13
Fjellstyremøte desember 2017