Back to All Events

Fjellstyremøte 21. mars 2018 kl 18.00

Sak 07/18 Godkjenning av møteprotokol fra 7. februar 2018
Sak 08/18 Fratredelse sesongoppsyn- videre bemanning- unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens § 23
Sak 09/18 Elgjakt- utlysning av ledige jaktfelt
Sak 10/18 Reinsjakt- vurdering av tildelingsrutiner
Sak 11/18 Fjellmillom stisykkelfelst- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 12/18 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark- bruk av skuter til hytte langs Imsdalsvegen
Sak 13/18 Referatsaker
Sak 14/18 Orienteringssaker

Earlier Event: February 7
Fjellstyremøte februar 2018
Later Event: April 26
Fjellstyremøte 26. april 2018