Back to All Events

Fjellstyremøte desember 2017

Sak 26/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 26. april 2017
Sak 27/17 Avtale med Kjønnås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 28/17 Søknad fra Fåvang løypelag om skilting av skiløype i Ringebu Østfjell statsllmenning
Sak 29/17 Administrasjonsutgifter Imsdalen fiskestyre- dekning gjennom Felleskonto for Ringebu fjellstyre og Imsdalen fiskestyre
Sak 30/17 Internkontoll- Helse, miljø og sikkerhet
Sak 31/17 Søknad fra DNT om motorisert ferdsel i forbindelse med reparasjon av hengebru over Remma, Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 32/17 Orienteringssaker
Sak 33/17 Referatsaker

Earlier Event: November 14
Fjellstyremøte november 2017
Later Event: February 7
Fjellstyremøte februar 2018