Back to All Events

Fjellstyremøte desember 2015

Sak 39/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 25. november 2015
Sak 40/15 Reguleringsplan for utbedring av rasteplass langs fv. 27 ved Muen i Ringebu kommune- høring av planprogram
Sak 41/15 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 42/15 Referatsaker
Sak 43/15 Orienteringssaker

Earlier Event: November 25
Fjelsltyremøte november 2015
Later Event: February 3
Fjellstyremøte februar 2016