Back to All Events

Fjellstyremøte februar 2017

Sak 01/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 7. desember 2016
Sak 02/17 Budsjett og arbeidsplan 2017
Sak 03/17 Skardseterlia naturreservat- forvaltningsplan- høring
Sak 04/17 Retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Stor-Elvdal kommune- offentlig ettersyn
Sak 05/17 Sykkelcamp- søknad om bruk av stier i statsallmenninge
Sak 06/17 Orienteringssaker        
Sak 07/17 Referatsaker

 

 

               

 

 

Earlier Event: December 7
Fjellstyremøte desember 2016
Later Event: March 27
Fjellstyremøte mars 2017