Back to All Events

Fjellstyremøte mars 2017

Sak 08/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. februar 2017                            
Sak 09/17 Fjellstyrets regnskaper 2016
Sak 10/17 Årsmelding 2016
Sak 11/17 Budsjett, arbeidsplan og bemanning 2017
Sak 12/17 Elgjakt- utlysning
Sak 13/17 Beitebruk i statsallmenningene- revidering av vedtekter
Sak 14/17 Søknad om bruk av jervebås i Ringebu Østfjell statsallmenning
Sak 15/17 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund- Friisvegen
Sak 16/17 Tiltak med bruk av midler fra felleskonto Ringebu fjellstyre/ Imsdalen fiskestyre
Sak 17/17 Orienteringssaker
Sak 18/17 Referatsaker

 

 

Earlier Event: February 8
Fjellstyremøte februar 2017
Later Event: April 26
Fjellstyremøte april 2017