Back to All Events

Fjellstyremøte 7. februar 2019

Sak 01/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. desember 2018
Sak 02/19 Budsjett og arbeidsplan 2019
Sak 03/19 Anmodning om sletting av lån gitt til FOSA BA
Sak 04/19 Orienteringssaker
Sak 05/19 Referatsaker

Earlier Event: December 19
Fjellstyremøte 19. desember 2018
Later Event: March 21
Fjellstyremøte 21. mars 2019