Back to All Events

Fjellstyremøte 21. mars 2019

Sak 06/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 7. februar 2019
Sak 07/19 Fjellmillom Stisykkelfest- søknad om bruk av stier i statsallmenningen
Sak 08/19 Lån gitt av FOSA SA- nytt forslag til løsning
Sak 09/19 Avtale om småviltjakt på Statskog sin teig i Imsdalen (gbnr 125/1)
Sak 10/19 Ansettelse Sesongoppsyn
Sak 11/19 Orienteringssaker
Sak 12/19 Referatsaker

Earlier Event: February 7
Fjellstyremøte 7. februar 2019
Later Event: April 25
Fjellstyremøte 25. april 2019