Back to All Events

Fjellstyremøte 19. desember 2018

Sak 52/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 15. november 2018
Sak 53/18 Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin tein i Imsdalen (125/1). Ny behandling
Sak 54/18 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 55/18 Referatsaker

Earlier Event: November 15
Fjellstyremøte 15, november 2018
Later Event: February 7
Fjellstyremøte 7. februar 2019