Back to All Events

Fjellstyremøte april 2017

Sak 19/17 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. mars 2017
Sak 20/17 Ansettelse av sesongoppsyn
Sak 21/17 Avtale med utmarkslagene om fellesjakt på rein
Sak 22/17 Villreinjakt- kvoter og jaktopplegg
Sak 23/17 Kommuneplanens arealdel 2015-2027- 3. gangs høring og offentlig ettersyn
Sak 24/17 Søknad fra skytterlaget om fellingstillatelse på rein
Sak 25/17 Referatsaker

Earlier Event: March 27
Fjellstyremøte mars 2017
Later Event: June 21
Fjellstyremøte juni 2017