Back to All Events

Fjellstyremøte 25. april 2019

Sak 13/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2019
Sak 14/19 Fjellstyrenes årsregnskaper 2018
Sak 15/19 Årsmelding 2018
Sak 16/19 Ny DNT-sti mellom Dørfallet, “ny Gråhøgdbu” og Eldåbu
Sak 17/19 Søknad fra Værfast om bruk av stier til stisykling
Sak 18/19 Søknad fra Vekkom saugjeterlag om ny sanke- og beredskapskve i Åsdalen
Sak 19/19 Orienteringssaker
Sak 20/19 Referatsaker

Earlier Event: March 21
Fjellstyremøte 21. mars 2019
Later Event: June 20
Fjellstyremøte 20. juni 2019