Back to All Events

Fjellstyremøte 20. juni 2019

Sak 22/19 Søknad om motorferdsel i utmark- bruk av snøskuter på Imsdalsvegen mellom Storfjellseter og Krokbakken
Sak 23/19 Orienteringssaker
Sak 24/19 Referatsaker

Earlier Event: April 25
Fjellstyremøte 25. april 2019
Later Event: August 29
Fjellstyremøte 29. august