Back to All Events

Fjellstyremøte 26. april 2018

Sak 15/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. mars 2018
Sak 16/18 Ansettelse sesongoppsyn - unntatt offentlighet jf. Offentlighetsloven § 25
Sak 17/18 Fjellstyrets årsregnskaper 2017
Sak 18/18 Årsmelding 2017
Sak 19/18 Driftsplan elg 2018-2021
Sak 20/18 Forslag til jordskifteavgjørelse- Imsdalsvegen
Sak 21/18 Søknad om bruk av påhengsmoter på Flaksjøen
Sak 22/18 Referatsaker
Sak 23/18 Orienteringssaker

Earlier Event: March 21
Fjellstyremøte 21. mars 2018 kl 18.00
Later Event: June 21
Fjellstyremøte 21. juni 2018