Back to All Events

Fjellstyremøte 29. august

Sak 25/19 Godkjenning av møteprotokoll fra 20. juni 2019
Sak 26/19 Ansettelse daglig leder/fjelloppsyn
Sak 27/19 Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 – høring
Sak 28/19 Søknad om bruk av helikopter til vannprøvetaking i Steinslåtjønnet
Sak 29/19 Arken – søknad om motorferdsel i utmark, byggesøknad
Sak 30/19 Søknad om nydyrking på Goppollen, Løysnes, 194/1/85
Sak 31/19 Småviltjakt 2019
Sak 32/19 Orienteringssaker
Sak 33/19 Referatsaker

Earlier Event: June 20
Fjellstyremøte 20. juni 2019