Back to All Events

Fjellstyremøte 15, november 2018

Sak 47/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. oktober 2018
Sak 48/18 Søknad fra Romerike Fuglehundklubb om å arrangere jaktprøve på Breijordene 2019 og 2020
Sak 49/18 NOU 2018; 11 - ny fjellov
Sak 50/18 Referatsaker
Sak 51/18 Orienteringssaker

Earlier Event: October 18
Fjellstyremøte 18. oktober 2018
Later Event: December 19
Fjellstyremøte 19. desember 2018