Back to All Events

Fjellstyremøte 18. oktober 2018

Sak 40/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. august 2018
Sak 41/18 Leiekjøringsløyver for snøskuter 2018-2022 i Ringebu- høring
Sak 42/18 Avtale om småvilt- og reinsjakt på Statskog SF sin teig i Imsdalen (125/1)
Sak 43/18 Fradeling- Gardsbruk i Stor- Elvdal kommune (Åsgård, 17/167 m.fl.) med seterrettigheter på Helaksetra
Sak 44/18 Søknad om arrangering av jaktprøve for fuglehund på Friisvegen i 2019
Sak 45/18
Referatsaker
Sak 46/18 Orienteringssaker

Earlier Event: August 30
Fjellstyremøte 30. august 2018
Later Event: November 15
Fjellstyremøte 15, november 2018