Back to All Events

Fjellstyremøte 30. august 2018

Sak 34/18 Godkjenning av møteprotokoll fra 21. juni
Sak 35/18 Småviltjakt 2018
Sak 36/18 Sanking av beitedyr 2018
Sak 37/18 Søknad om støtte vedr reparasjon av bru over Vetåa i Saubuvegen
Sak 38/18 Referatsaker
Sak 39/18 Orienteringssaker

Earlier Event: June 21
Fjellstyremøte 21. juni 2018
Later Event: October 18
Fjellstyremøte 18. oktober 2018