Nye telefonnummer

Fasttelefonene fases nå ut i våre leielokaler i rådhuset og Ringebu fjellstyre blir framover å treffe på følgende telefonnummer:

Telefon fjellstyrekontoret: 973 08 940
Mobil daglig leder/fjelloppsyn: 918 55 539

Erik Hagen