Trekning elgjakt

Elgjakta i statsallmenningene er nå trukket. Vi hadde ett jaktfelt forbeholdt innenbygds i år, og det var to lokale lag som søkte på Samdalen. Jaktlaget som er trukket ut har fått tilsendt e-post fra Ringebu fjellstyre, med svarfrist 10. juni. På grunn av ny personvernlov og GDPR blir ikke trekningsresultatene offentligjort. Les mer.

Erik Hagen