Back to All Events

Fjellstyremøte september 2015

Sak 23/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 17. juni 2015
Sak 24/15 Småviltjakt 2015
Sak 25/15 Gamle Brettingsdalsbua- vedlikehold/ restaurering
Sak 26/15 Søknad om inngjerding til beitebruk- Ivastugukvea
Sak 27/15 Søknad om fritidsfeste på seter på Hirkjølen, 196/1/166
Sak 28/15 Referatsaker

 

 

Earlier Event: June 17
Fjellstyremøte juni 2015
Later Event: October 21
Fjellstyremøte oktober 2015