Back to All Events

Fjellstyremøte oktober 2015

Sak 29/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 2. september 2015
Sak 30/15 Gamle Brettingsdalsbua- avtale om vedlikehold/ restaurering. Klage på vedtak i sak 25/15
Sak 31/15 Søknad om inngjerding til beitebruk- Ivastugukvea. Klage på vedtak i sak 26/15
Sak 32/15 Referatsaker
Sak 33/15 Orienteringssaker

 

Earlier Event: September 2
Fjellstyremøte september 2015
Later Event: November 25
Fjelsltyremøte november 2015