Fiskekultivering

Det er utarbeidet en flerårig plan for fiskeutsetting i allmenningene. I de fleste vatna er det liten egenproduksjon, og det settes derfor årlig ut fisk til en verdi av 30.000 - 50.000 kr.

I områder som ligger langt fra vei setter vi ut 2-somringer på vinteren. I vann som er lett tilgjengelig setter vi ut 3-somringer med en størrelse på 200-500 gram.

Etter isløsningen i vår satte vi ut 2-3-somringer i Mykjørrtjønnet, Langrompa og Ramstjønnet på Venabygdsfjellet, Åsdalstjønna og Hemtjønnet langs Friisvegen og Saubutjønna, Damtjønnet, Buduppen og Koltjønnet i søre delen av fjellet.