Beverjakt

Ringebu fjellstyre åpner for beverjakt 2019. Jakttida er t.o.m. 15 mai og fra 5. oktober til 23. desember. Det tilbys 6 fellingstillatelser, og disse tildeles ved trekning. En rimelig andel av kortene går til utenbygdsboende. For jakt på bever er det kommunegrensene pr. 28. oktober 2015 som definerer hvem som er innenbygdsboende. Personer som ikke er bosatt i Norge kan ikke gis adgang til å jakte bever. Pris: kr 500 per fellingstillatelse. Kortinnehaver kan også danne lag med en eller to andre jegere, mot kr 100 per jeger.

Søknaden sendes til ringebu@fjellstyrene.no med navn, adresse og e-post til jaktleder samt eventuelle lagsmedlemmer.

Jakta trekkes raskt etter at søknadsfristen er ute, så det er viktig at søknadsfristen overholdes.

Søknadsfrist 10. mars