Rypetaksering - småviltjakt 2019

Årets rypetaksering er gjennomført. Resultatene viser en nedgang i tetthet og produksjon i forhold til 2018. Langs 148 takserte kilometer (146 i 2018) ble det gjort 68 observasjoner (76 i 2018), med totalt 261 liryper (571 i 2018). Beregningene gir 6 ryper/km2 (12 i 2018). Tettheten er som vanlig lavest i felt 1. Kyllingproduksjonen er på 2,5 per par, som er litt under gjennomsnittet i et langtidsperspektiv (3 kyllinger per par).

Med bakgrunn i dette blir årets småviltjakt som følger:

1. Det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i alle tre jaktfeltene i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds (for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.)

2. For utenbygds settes en totalkvote på 4 liryper per jeger per 5-dagersperiode.
For innenbygds som løser dagskort settes en kvote på 1 lirype per jeger per dag, mens for sesongkort settes en totalkvote på 8 liryper.

3. Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det hvor mange 5-dagerskort som kan legges ut for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober, og ev. dagskort fra 11. oktober. Kort til utenbygdsboende selges i så fall på inatur.no, mens kort til innenbygds selges som vanlig i lokale butikker. Avgjørelsen offentliggjøres på fjellstyrets hjemmeside så snart tilstrekkelig med jaktrapporter er levert, og eventuelt salg på inatur åpnes 3. oktober.

4. Øvrig småviltjakt går som normalt i perioden 15.-19. og 20.-24. september og fritt kortsalg i perioden 6.10.-23.12. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene
15.-19. og 20.-24. september (kjøp her).

Se mer om takseringen og bakgrunn for vedtaket her.

Foto: Privat

Foto: Privat

Erik Hagen