Hundetrening

Ringebu fjellstyre har treningsfelter for elg-, hare- og fuglehund.

På Friisvegen kan det trenes fuglehund mot løsing av dagskort per hund i perioden 1.-24. september og 6.-31. oktober (innenbygds kan som tidligere trene fra 21. august). Feltet ligger på nordsiden av Friisvegen, med et areal på ca 50 000 daa hvor det ikke åpnes for jakt. Se mer her.

Langs Saubuvegen ligger det et annet treningsfelt for fuglehundfelt på ca 15 000 daa. Der kan det trenes mot løsing av dagskort per hund eller sesongkort i perioden 21. august til 24. september. Se mer her.

I Imsdalen er det treningsfelt for elg- og harehund. Dette administreres av Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening. Kontakt Gudbrand Haugen på tlf. 975 72 671 for mer informasjon. Avgrensning av feltet er vist i Turkart for Ringebu.

Det kreves sauerenhetsbevis.

Erik Hagen