Back to All Events

Fjellstyremøter 2014


Sak 01/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. desember 2013
Sak 02/14 Budsjett, bemanning, arbeidsplan 2014
Sak 03/14 Referatsaker
Sak 04/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. februar 2013
Sak 05/14 Årsmelding 2013
Sak 06/14 Elgjakt- utlysning ledige jaktfelt og prisjustering
Sak 07/14 Villreinjakt- jaktopplegg- prisjustering
Sak 08/14 Småviltjakt - korttyper og priser
Sak 09/14 Jaktkort for smårovvilt
Sak 10/14 Avtale med Vekkom, Brekkom og Fåvang utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 11/14 Orienteringssaker
Sak 12/14 Referatsaker
Sak 13/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 5. mars 2014
Sak 14/14 Godkjenning av fjellstyrets årsregnskaper 2013
Sak 15/14 Driftsplan for elg 2014-2017
Sak 16/14 Søknad om overføring av seter på Gopollen, 194/1/93
Sak 17/14 Avtale med Kjønås utmarkslag om fellesjakt på rein
Sak 18/14 Småviltjakt- korttyper og priser- endring av vedtak i sak 08/14
Sak 19/14 Orienteringssaker
Sak 20/14 Referatsaker
Sak 21/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 30. april 2014
Sak 22/14 Søknader om tilskudd
Sak 23/14 Referatsaker
Sak 24/14 Orienteringssaker
Sak 25/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 18. juni 2014
Sak 26/14 Søknad fra Skjerdingfjellveien AL om støtte til utbedring av veien
SAK 27/14 Søknad fra Venabygdsfjellet Vel om tillatelse til å merke turer i statsallmenningene på Venabygdsfjellet
SAK 28/14 Søknad fra Jostein Hernæs’ elgjaktlag om tillatelse til motorferdsel i utmark
SAK 29/14 Referatsaker
Sak 30/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 27. august 2014
Sak 31/14 Søknad fra Storfjellseter Velforening om flytting av skiløype ved Helakskletten i Ringebu
Sak 32/04 Søknad om flytting av abbor fra Flaksjøen til tjern i Barnåla hyttegrend
Sak 33/04 Leigekjøringsløyver for snøskuter 2014-2018 i Ringebu - høring
Sak 34/04 Søknad om endring av bebyggelse på seter på Gopollen, 194/1/80
Sak 35/04 Referatsaker
Sak 36/14 Godkjenning av møteprotokoll fra 8. oktober 2014
Sak 37/14 Høring på revisjon av forskrift om jakt, felling og fangst
Sak 38/14 Friisvegen - åpning og stenging
Sak 39/14 Referatsaker
Sak 40/14 Orienteringssaker
Sak 41/14 Godkjenning av møteprotokoll
Sak 42/14 Orienteringssaker
Sak 43/14 Lokale lønnsforhandlinger
Sak 44/14 Referatsaker

 

 

Later Event: February 4
Fjellstyremøte februar 2015