Back to All Events

Fjellstyremøte mars 2015

Sak 08/15 Godkjenning av møteprotokoll fra 4. februar 2015
Sak 09/15 Årsmelding 2014
Sak 10/15 Godkjenning av fjellstyrets regnskaper 2014
Sak 11/15 Endring av fiskeregler
Sak 12/15 Villreinjakt- resultater og evaluering av jaktopplegg
Sak 13/15 Ormsetervegen- bruk og gjeldende avtale
Sak 14/15 Brudd på viltlovens bestemmelser om ettersøksplikt under elgjakta- reaksjon (Unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven § 13)
Sak 15/15 Søknad fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen om jaktkort for eget salg
Sak 16/15 Forenkling av utmarksforvaltning
Sak 17/15 Referatsaker

Earlier Event: February 4
Fjellstyremøte februar 2015
Later Event: June 17
Fjellstyremøte juni 2015