Garnfiske for alle på Flaksjøen

Det kan brukes ubegrenset antall garn maskevidde 24 mm eller mindre. For hvert fjerde garn med inntil 24 mm, kan det ett garn med inntil 29 mm. Det må løses frikort. Fjellstyret har 10 garn til utlån (maskevidde 24 og 29 mm). Ta kontakt med Lundes Turisthandel for lån av garn og båt.