Søknad om jakt 2019

Det er tid for å forberede årets jaktsesong. En viktig del av det er å få sendt inn søknader i tide. Under er noen viktige datoer og linker til ulike søknadssider. Alle sidene er ikke klare, men småviltjakt for utenbygdsboende og reinsjakt for innenbygds er åpnet for søknad.

Småviltjakt - frist 1 . april.
Søknad utenbygds.

Reinsjakt - frist 2. mai
Søknad innenbygds
Søknad utenbygds (åpner ca 1. april).

Elgjakt - frist 2. mai
I år har vi ett ledig jaktfelt, Samdalen. Det er søkbart for alle, men forbeholdt innenbygds. Søknadsside åpnes ca 1. april.

Kriterier for å kunne jakte i statsallmenningene
Fjelloven omtaler retten til å jakte på statsallmenningene i Norge. For å kunne jakte i statsallmenningene må en være bosatt i Norge, og ha bodd i Norge det siste året. For å regnes som innenbygds må en ha bodd fast i kommunen i minst ett år når jakta begynner, og ha vært folkeregistrert i Ringebu i samme tidsrom.

ReinjaktGasta Design