Stopp- og parkeringsforbud

Vi minner om at det av hensyn til villreinen er stopp- og parkerings langs fv27 over Venabygdsfjellet fram til 1. mai. Dette gjelder også i påska. Vi henviser til parkeringsplasser ved Spidsbergseter i Ringebu og nedenfor Gunstadsetra i Sollia. Mange fine muligheter i løypenett, og skareføre for de som vil ferdes utenom tilrettelagte spor.

Erik Hagen