Etter avtale med fjellstyrekontoret kan fjellstyret tilby ulike jaktlagsordninger:

1.     To jegere kan i felleskap søke om fellingstillatelse (kun innenbygds). Begge jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på.

2.        To jegere som hver for seg har søkt, og begge har fått tildelt fellingstillatelser, kan danne jaktlag. Disse kan enten jakte sammen, og da felle dyr for hverandre, eller jakte hver for seg, og også da felle dyr for hverandre. Dette siste krever svært god kommunikasjon! En av jegerne kan jakte alene med alle jaktkortene, og eventuelt felle alle dyrene.

Begge jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er igjen i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på. Husk alle jaktkortene skal bringes med under jakta! Ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds.

3.   En jeger som har fått fellingstillatelse kan etablere jaktlag med èn eller to gjestejegere som ikke har fått egne fellingstillatelser. Kortinnehaveren blir da jaktleder og må alltid delta i jakta. Gjestejeger må, som alle andre reinsjegere, ha avlagt jegerprøve, storviltprøve og ha betalt jegeravgiften. Alle jegerne i laget kan bruke våpen samtidig, uavhengig av hvor mange fellingstillatelser det er igjen i laget. Jaktlederen i laget er ansvarlig for at det ikke blir felt flere dyr enn det laget har fellingstillatelser på. Ordningen gjelder både innenbygds og utenbygds. Jegere som ønsker å delta i slik lagjakt blir fakturert med kr 500 (2016).


Ordningen med jaktlag er innført for å få bedre fleksibilitet for jegerne, og bedre fellingsresultat