Møteplan 1. halvår 2019

Torsdag 7. februar
Torsdag 21. mars
Torsdag 25. april
Torsdag 20. juni

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu rådhus kl. 1800, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.
Saksliste legges ut her på vår hjemmeside ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.