Møteplan 2. halvår 2019

Torsdag 29. august
Torsdag 19. september - utgår
Torsdag 17. oktober
Torsdag 21. november
Torsdag 19. desember

Fjellstyre holder åpne møter i Ringebu rådhus kl. 1800, hvis ikke annen beskjed blir gitt på innkallingen.
Saksliste legges ut her på vår hjemmeside ca en uke før hvert møte.

Eventuelle endringer i møteplanen kunngjøres på hjemmesiden.